Att plantera buskar och träd

Time for action!

De flesta träd och buskar behöver stå i soligt läge för att ge god skörd. Ta lite tid för att finna en bra plats, dit solen och regnet når.

Detta behövs: Spade, ev. spett (om marken är hård). vattenkanna eller hink (10 liters), stödpinne, rep för att binda trädet mot stödpinnen. (Buskar behöver inget stöd) Plastsäck. Ev. en påse planteringsjord. Vatten, finns det en fontän eller någonstans där det går att få tag på vatten i närheten?

Plantera medan det är ljust. Att plantera i mörker är mycket svårt. Man behöver inte smyga med sina planteringar.

Plantera träd

 • Tänk odlingsbädd, inte grop när du ska plantera trädet. Gör en upphöjd bädd upp till 20 cm hög och 100-150 cm bred. Bädden gör att det blir varmare, blir bättre syresättning och dränering samt att man ökar jorddjupet.
 • Gräver man en djup grop, som det ofta rekommenderas att man ska göra,  riskerar man att vatten samlas i gropen, det mår trädet väldigt dåligt av, särskilt på vintern. Man riskerar även att trädet sjunker ner i gropen efter ett tag, det mår trädet också mycket dåligt av.
 • Lägg jorden på en bit plast från en uppklippt plastsäck eller liknande, så är det lätt att städa undan efteråt.  Särskilt om man gräver i gräsmattan är det viktigt att lämna snyggt efter sig. Det är väldigt svårt att få bort jord från en gräsmatta.
 • Ett vanligt gammalt  råd är att man ska blanda den befintliga jorden med planteringsjord eller liknande.
 • Det är bättre att lägga den nya jorden ovanpå den gamla, då onedbruten torv eller annat organiskt material bryts ned bäst på ytan. Om man gräver ner organiskt material kan det uppstå syrebrist och kvävebrist . Man skapar mer gynnsamma och naturliga förhållanden för trädet om man lägger den nya planteringsjorden ovanpå.(Källa SLU)
 • Om man har lerjord ska man också luckra jorden i botten och sidorna av gropen. Då kan trädets rötter lättare tränga in i den hårdare jorden utanför gropen. I det här läget är det också bra att köra ner en eller flera kraftiga pålar i gropen som man sedan binder trädet mot.
 • Vattna i hålet innan du sätter ner trädet. Dra isär rötterna i den nedre delen av rotklumpen när du tagit den ur krukan.
 • Sätt ner trädet och fyll igen runt rotklumpen. Packa så att det står stadigt
 • Bind trädet vid stödpinnarna/pålarna.
 • Vattna mer.
 • Täck marken runt trädet med organiskt material, gräs eller löv. Det är bra att lägga flis eller någonting likande grövre material ovanpå. Gräset eller löven krattas eller blåser ofta bort. Det ger också ett proffsigare intryck. Täckningen gör att ogräset har svårt att komma upp, fukten hålls kvar och små nyttiga djur och maskar trivs under täcket och bryter ner materialet till näring för trädet samtidigt som dom luckrar och dränerar.
 • Bevattning: 10 liter vatten i veckan behövs den första sommaren. Bäst är att vattna mycket och sällan. En 10 liters dunk en gång i veckan. Vattnar man lite och ofta så når inte vattnet djupet, rötterna söker sig uppåt och trädet blir känsligt för torka i framtiden.
 • Många byggnader har vattenkranar på utsidan. För att öppna dem behöver man en fyrkantig vattennyckel. Det är en bra investering.  Vi brukar ha gamla matolja dunkar utplacerade i buskarna nära planteringarna för att underlätta vattningen. Fråga i restaurangen, dom har alltid sådana över.