12:e maj OBS NY TID! 15-18 Första seminariet för planeringen av en skogsträdgård på SU

Skrivet av Info 0 kommentarer

OBS! NY TID! 15:00-18:00

På Earth Week, Stockholm Universitet 9/5-14/5  Se programmet här

FOREST FOOD FOR THOUGHT

Join the Presentation & Collaborative Workshop!

Hosted by Tillväxt and The New Beauty Council

Place: Geohuset. room U 29, at Frescati, Stockholm University

Time: 13.00 – 16.00

Date: May 12th 2011

Language: English

Take part of and co-create a collective vision exploring how the grounds of Stockholm University could host a forest garden. We’ll discuss urban gardening as part of sustainable cities, the pros and cons of local governance, grass root stakeholders and the act of “commoning” in the royal national park (in which Frescati is located).

Forest gardening is the art and science of designing a garden that mimics the diversity, structure and function of a forest ecosystem. The aim is to create a self-sustaining, low maintenance, low input but high output garden.

Forest Food For Thought aims at formulating (and eventually planting) the first seeds for a forest garden on campus. The results will be presented at the NESS conference 2011 to 200 international experts in sustainability hosted by Stockholm Resilience Centre and Stockholm Environment Institute.

TILLVÄXT

Tillväxt consists of a network of people who want to make Stockholm sustainable through trowels and plants and with spades in their hands. Tillväxt makes this happen by planting edible trees and bushes in parks, on pavements, back yards – well everywhere! www.tillvaxt.org

THE NEW BEAUTY COUNCIL

The New Beauty Council (NBC) is an art project and collaborative initiative that explores in which ways architecture is charged with authority, as a stage of built situations, both serving and suppressing our actions and ways of relating. NBC stages ideas of what a city can be; what it can be used for and how to stretch and re-think existing regulations by trying out new visions. www.newbeautycouncil.org

SKOGSFÖDA ÅT TANKEN

Delta i presentation och workshop

Värd: Tillväxt och The New Beauty Council

Plats: Geohuset, rum U 29, Frescati, Stockholms Universitet.

Tid: 13.00 – 16.00

Datum: 12.maj

Språk: engelska

Ta del av och var med och skapa en gemensam vision för hur Frescati skulle kunna vara värd för en skogsträdgård. Vi kommer att diskutera urbanodling som del av hållbara städer, för- och nackdelarna med samhällsstyrning på lokal nivå, gräsrotsaktörer och handlingen att “allmänna” den kungliga nationalstadsparken (i vilken Frescati ligger).

Skogsträdgårdsodling är vetenskapen och konsten att designa en trädgård inspirerad av skogsekosystemets mångfald, strukturer och funktioner. Målet är att skapa en trädgård som kräver lite skötsel, energi och resurser men ändå ger en bra och varierad skörd.

Skogsföda Åt Tanken syftar till att odla tankar och så småning om plantor till en första skogsträdgård på Frescati. Resultaten från mötet kommer att presenteras för 200 internationella forskare vid NESS konferansen 2011 som ordnas av Stockholm Resilience Center och Stockholm Environment Institute.

TILLVÄXT

Tillväxt är en ny rörelse av människor som med spaden i handen vill göra Stockholm till en mer hållbar stad. Det gör vi genom att plantera ut ätbara träd och buskar i parker, på trottoarer, gator, innergårdar, ja var som helst! På så sätt vill vi inspirera folk att börja odla mer själv så att vi får en stad med närodlad frukt, bär och nötter. www.tillväxt.org

THE NEW BEAUTY COUNCIL

The New Beauty Council (NBC) jobbar med frågor som vem staden är till för och vem som bestämmer hur den ska se ut och fungera. Genom samtal och iscensatta situationer samarbetar vi med personer och institutioner som formar och tolkar stadsrummet. På så vis skapar vi relationer och förändringar i direkta och faktiska situationer. Syftet är att göra staden flexibel så att fler gillar den mer. www.newbeautycouncil.org

Arkiverat under Evenemang 0 kommentarer
Bli den första att lämna en kommentar!
Skriv en kommentar

Namn

E-post

Hemsida

« Tidigare inlägg
«
Nästa inlägg »
»